Overwinteren op de wal
€ 25,- per m2 boot, minimumtarief € 250,-, maximumtarief € 900,-

U reserveert bij Recreatiecentrum Mijnden te Loosdrecht een plaats voor de winterstalling voor uw boot in de periode van 13-10-2020 tot 30-3-2021.

Weersomstandigheden voorbehouden, vindt de winterstalling plaats vanaf 13 oktober a.s. (niet op zon- en maandagen). Wij streven ernaar dat de boten vanaf 30 maart 2021 weer het water ingaan. Wanneer u de boot voor die tijd nog niet klaar heeft, kunt u gebruik maken van een verlengde winterstalling tot uiterlijk 1 mei 2021. De kosten daarvoor bedragen € 125,- . Na 1 mei worden die boten waarover specifieke afspraken gemaakt zijn, om langer op de wal te blijven staan, naar een centrale opslagplaats verhuisd. Verplaatsingskosten zijn € 50,-, de doorlooptijd kost € 50,- per week.

Door het versturen van dit formulier geeft u aan de geldende tarieven en voorwaarden voor de winterstalling 2020-2021 op Recreatiecentrum Mijnden te Loosdrecht te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan. De HISWA algemene voorwaarden huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen en aanverwante artikelen, het haven- en werfregelement van de HISWA en de voorwaarden winterstalling voor boten op Recreatiecentrum Mijnden zijn van toepassing.

NB. Voor gebruik van de mastenkraan dient u een afspraak te maken.

Wanneer u een boot voor de winterstalling bij ons aanmeldt waarvan de gegevens niet bij ons bekend zijn uit een vorig jaar dient u ons andere formulier in te vullen via de homepage